សំរាប់មិត្តដែលមានទូរស័ព្ទជាប់កូដ

សំរាប់មិត្តដែលមានទូរស័ព្ទជាប់កូដ មកពីក្រៅប្រទេស ដែលចង់ដោះកូដ ដើម្បីប្រើ SIM ខ្មែរ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំ យើងខ្ញុំអាចដោះកូដបានច្រើនម៉ូដែល៕ GSMKhmer 016500508/017500508

Samsung SM-G7102 No Modem?

Samsung G7102 always has this problem. Now we have solution by flashing this TAR file to fix it. OK the download link is bellow!
>>> Download G7102 Modem Fix TAR

Samsung SCH-W850 Hard Reset

Image result for sch-w850 hard reset

Just Follow This Process Very Simple
emergency>user input>
Press 5809540*45680
test mode will appear
press #076 i try it working 100%
EFS CLEAR
PRESS 1 THEN ok
NV REBUILD
user code will be reset to 0000

BlackBerry 9900 Firmware

នៅលើវេបសាយរបស់ BlackBerry
ពិបាកទាញយកណាស់ បន្តិចដាច់ៗ
ដូចនេះហើយទើបខ្ញុំដាក់ Link នេះជូន៕

Image result for BlackBerry 9900

Download:
9900AllLang_PBr7.1.0_rel2807_PL5.1.0.692_A7.1.0.1033.exe